turntobel
archaeo-fields
die entdeckte Skulptur

ARCHÄOLOGIE KUNST KUNST ARCHÄOLOGIE ARCHÄOLOGIE KUNST KUNST ARCHÄOLOGIE

[Home]

Informace v cestine strana 1, strana 2, strana 3, strana 4
 
Hranice vznikají – pomíjejí – kultura získává prostor

Projekt Archeologie – umení, umení – archeologie na Turntobelu a kolem Turntobelu u Neumarktu im Mühlkreis a v Kefermarktu byl a je výzvou v rámci iniciativy „Archeologie v Horním Rakousku, Na cem stojíme’“, kterou v roce 2003 podnítila hornorakouská zemská muzea.

Stredoveký hrad na Turntobelu se nacházel u prastaré obchodní cesty - solné stezky, která zacínala u Mauthausenu u Dunaje a smerovala do ceských zemí.

Jelikož o tomto opevnení neexistují žádné písemné prameny, má archeologický výzkum objasnit její význam, pruzkum okolí se má manifestovat také po umelecké stránce.

V roce otevrení hranic clenstvím Ceské republiky v Evropské unii prichází opet šance obnovit prerušená pouta.

Stará solná stezka (dríve soumarská) se stane hlavní smernicí spolupráce s ceskými archeology, historiky, národopisci a umelci v prostoru, který již není rozríznut hranicí na dve cásti.

„Stará“ solná obchodní stezka by mela opet ožít jako stezka kulturní. V Ceské republice by mel vzniknout pendant k tomuto projektu, který by prispel k odhalování toho, co je spolecné, a kterému je treba rozumet jako stavebnímu kameni, spojujícímu národy.